Tillage

ID

Name

Description

1

full

Full

2

reduced

Reduced

3

no-till

No-till